Số giàn khoan dầu và khí của Mỹ, một chỉ số sớm của sản lượng tương lai giảm 17 giàn xuống mức thấp kỷ lục 301 giàn trong tuần tính tới ngày 29/5, theo số liệu từ công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes ghi nhận từ năm 1940. Số giàn khoan này thấp hơn 683 giàn hay 69% trong cùng thời điểm năm ngoái và là tuần thứ 4 số giàn khoan của Mỹ giảm liên tiếp xuống mức thấp kỷ lục mới.
Trong tháng này, số giàn khoan của Mỹ đã giảm 164 giàn, giảm tháng thứ 3 liên tiếp.
Số giàn khoan của Canada giảm 1 giàn trong tuần này, xuống thấp kỷ lục 20 giàn, theo công ty Baker Hughes, giảm 65 giàn hay 76% so với thời điểm này năm ngoái và là tuần giảm thứ 3 liên tiếp xuống mức thấp kỷ lục.
Các nhà phân tích cho biết họ dự kiến các công ty năng lượng của Mỹ tiếp tục giảm số giàn khoan trong phần còn lại năm nay và giữ ở mức thấp trong năm 2021 và 2022.
James Williams thuộc công ty WTRG Economics tại Arkansas cho biết “hoạt động khoan sẽ giảm xuống dưới 300 giản bất chất giá dầu phục hồi gần đây. Chắc chắn, hoạt động khoan giảm sẽ dẫn tới sản lượng sụt giảm”, lưu ý “việc khoan khí tự nhiên nên bắt đầu phục hồi trước dầu”.
Số giàn khoan dầu của Mỹ giảm 15 giàn xuống 222 giàn, thấp nhất kể từ tháng 6/2009, trong khi số giàn khoan khí giảm 2 giàn xuống 77 giàn, thấp nhất kể theo số liệu ghi nhận từ năm 1987.
 

 

Nguồn: VITIC/Reuters