Tuyên bố của bộ này cho biết có thay đổi cần thiết với tuyên bố trước đó, gồm các kế hoạch phát triển một số giếng và bổ sung các giếng khác cho việc bỏ thầu.
Bộ này đã thông báo mời thầu trong tháng trước, 19 nhà thầu chất lượng gồm 6 hãng của Nhật, Dragon Oil, Mubadala Oil và Crescent Petroleum cũng như Glencore Exploration Ltd của UEA và các công ty từ Trung Quốc, Nga, Italy, Kuwait, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Romania.
Bộ này cho biết tại thời điểm này họ sẽ cho phép các công ty quan tâm phát triển các giếng dầu để đàm phán điều khoản hợp đồng do họ tim cách bỏ các mô hình hợp đồng dịch vụ họ có với các công ty dầu lớn đang phát triển các giếng khổng lồ tại phía nam.
Giá dầu tụt giảm trong hai năm qua buộc bộ này xem xét lại các hợp đồng dịch vụ do họ thấy mình phải trả chi phí phát triển quá đắt cho các công ty dầu ở một thời điểm doanh thu từ bán dầu mỏ thấp.
Theo các hợp đồng dịch vụ bộ này đã trả các công ty phí cố định bằng đồng đô la cho mỗi thùng dầu thô được sản xuất.
Bộ trưởng dầu mỏ mới của Iraq Jabar Ali al-Luaibi là một động lực thúc đẩy sản lượng dầu thô do khả năng giảm thiểu càng nhanh càng tốt tác động của giá dầu thấp.
Nguồn: VITIC/Reuters