OPEC tổ chức cuộc họp thường lệ tới của họ tại Vienna vào 30/11.
Ông Suhail bin Mohammed al-Mazrouei đã trả lời các phóng viên tại Dubai “không có ai đang nói về điều bất thường. Chúng tôi bắt đầu thỏa thuận, tôi nghĩ chúng tôi cần một chút thời gian”.
OPEC và các nhà sản xuất chủ chốt bên ngoài gồm Nga ngày 25/5 đã quyết định gia hạn cắt giảm sản lượng dầu mỏ của mình thêm 9 tháng tới hết tháng 3/2018, do họ chiến đấu với dư thừa dầu mỏ toàn cầu.
Ông Mazrouei cũng cho biết ông dự kiến nhu cầu dầu phục hồi trong quý 3 năm nay. “Quý 3 sắp tới, những kỳ nghỉ đang tới và nhu cầu sẽ phục hồi. Đây là điều bình thường vào cuối quý 2 mỗi năm, bạn có một sự suy giảm”.
Nguồn: VITIC/Reuters