Việc bán cổ phần này đại diện cho việc giảm kinh doanh lần đầu tiên của BP trong một năm, họ dự kiến bán các tài sản trị giá từ 4,5 tới 5,5 tỷ USD năm nay.
Họ đã quyết định bán đi việc kinh doanh này do họ muốn tập trung vào các lĩnh vực nơi BP có công nghệ độc quyền mang lại cho họ một lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, công ty này cho biết họ vẫn mở cửa cho các hợp đồng hóa chất tiềm năng tại Trung Quốc.
Rita Griffin, giám đốc điều hành bộ phận hóa dầu của BP cho biết “Trung Quốc là một khu vực quan trọng đối với kinh doanh hóa chất của chúng tôi và BP sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để xây dựng vị trí của chúng tôi tại nước này”. Chuyên gia dầu mỏ này cho biết họ dự định sử dụng các khoản tiền từ việc bán SECCO cho các mục đích chung của công ty.
Nguồn: VITIC/Reuters