Eduardo Leão, giám đốc điều hành của Unica trả lời Reuters ngoài lề một cuộc họp tại Sao Paulo rằng chính sách mới đã được bàn luận trong chính phủ và nên được chấp thuận trong một cuộc họp bất thường của phòng thương mại nước ngoài Camex vào ngày 23/8.
Chính quyền Brazil bị sức ép từ các nhà sản xuất đường và ethanol, đặc biệt từ khu vực có ảnh hưởng chính trị ở Đông Bắc, để đánh thuế nhập khẩu nhiên liệu sinh học hiện nay không phải thuế quan.
Đề xuất này nhằm mục đích hạn chế nhập khẩu ethanol, gần như tất cả từ Mỹ, đã tăng vọt hơn 300% trong nửa đầu năm so với cùng kỳ một năm trước, đẩy mạnh thị phần từ các nhà sản xuất ở Đông Bắc.
Theo đề xuất đang được bàn, nhập khẩu sẽ vẫn miễn thuế tới 600 lít mỗi năm, trừ khi trên 150 triệu lít chỉ trong một quý, thì mức thuế 20% sẽ được áp đặt.
Các tổ chức của Mỹ đại diện cho nhà sản xuất ethanol, như Hiệp hội Nhiên liệu Tái tạo mới đã chống lại việc áp thuế, cho biết họ sẽ chống lại quan điểm của Brazil rằng thuế quan sẽ hạn chế sự phát triển của ngành ethanol toàn cầu.
Nguồn: VITIC/Reuters