Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Tây Nguyên vành đai cà phê của Việt Nam dường như thấy thời tiết mưa nắng lẫn lộn trong 10 ngày tới. Mưa gần đây đã ngăn cản quả chín và sẵn sàng để thu hoạch.
Một thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết “hạt cần khoảng hai tới ba tuần nắng để được phát triển hoàn toàn... Dường như các hạt mới chưa sẵn sàng cho thới nửa cuối tháng 11”.
Vụ cà phê ở Việt Nam Bắt đầu từ tháng 10 năm trước tới tháng 11 năm sau.
Tại Việt Nam, cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ được chào ở mức trừ lùi 20 - 50 USD/tấn so với hợp đồng cà phê kỳ hạn tháng 1 trên sàn ICE London, nhưng tồn kho thấp và nhu cầu yếu từ các nhà nhập khẩu giữ thị trường ảm đạm.
Phan Hùng Anh, phó giám đốc công ty Anh Minh tại Đắk Lắk cho biết “một số nông dân bắt đầu thu hoạch, nhưng chỉ một ít và họ hầu như sử dụng máy sấy...Trời vẫn không quá nắng”.
Vụ thu hoạch có thể đạt đỉnh điểm vào giữa tháng 11.
Nông dân tại Đắk Lắk chào cà phê ở mức 42.400 - 43.000 đồng/kg, ổn định so với mức 42.000 - 43.000 đồng một tuần trước.
Tại Indonesia, robusta loại 4 với 80% hạt khiếm khuyết được chào ở mức cộng 40 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1 tại tỉnh trồng cà phê chính Lampung, tương tự như tuần trước.
Nguồn: VITIC/Reuters