Sự gia tăng tín dụng là nhỏ, nhưng với các nhà sản xuất dầu chủ chốt trên thế giới đang có mục tiêu giảm sản xuất trong năm 2017, các nhà khoan dầu đá phiến Mỹ đang tìm cách tăng thị phần để tận dụng giá tăng và tạo ra vốn sẵn có lớn hơn.

Các nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt tập trung ở Bắc Mỹ được dự kiến tăng vốn đầu tư 30% trong năm 2017, theo giới phân tích ở Raymond James.

Một số các nhà sản xuất dầu đá phiến gồm công ty Pioneer Natural Resources, Diamondback Energy và RSP Pernian đã dự báo ngân sách lớn hơn và sản lượng tăng trong năm tới.

Trong mỗi 6 tháng, các nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt đàm phán tín dụng với các ngân hàng dựa trên trị giá nguồn tài nguyên trong lòng đất. Thông qua các vòng đám phán mới nhất trong mùa thu, 34 công ty đã có dòng tín dụng tăng trung bình khoảng 5%, hay hơn 1,3 tỷ USD, theo số liệu từ Reuters.

Tín dụng ngân hàng kết hợp cho các công ty đứng ở mức 30,3 tỷ USD, so với 28,9 tỷ USD vào cuối mùa xuân năm 2016.

Tín dụng của ngành dầu mỏ đã bị cắt giảm 40% trong ba đợt xét duyệt quá khứ do họ đấu tranh với việc sụt giảm giá dầu trong hai năm.

Trong số 34 công ty, 12 công ty có dòng tín dụng tăng 5 tới 90%, trong khi 10 công ty có cơ sở vay mượn cắt giảm trong đợt xem xét mới nhất, và 12 công ty có dòng tín dụng không đổi.

Ngoài việc cơ sở vay mượn tăng, các ngân hàng đã kéo dài thời gian đáo hạn các khoản cho vay.

Giá dầu đã tăng hơn 45% trong năm nay, trị giá của trữ lượng dầu và khí đốt ngày càng tăng dựa vào các khoản vay đã được quyết định. Và một số các công ty thấy đủ điều kiện chứng minh tài nguyên tăng, một phần do mua lại.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ tổng sản lượng dầu thô của Mỹ được dự báo giảm xuống 8,8 triệu thùng/ngày trong năm 2017 từ mức 8,9 triệu thùng/ngày trong năm nay. Nhưng sản lượng dầu đá phiên có thể tăng từ 200.000 đến 500.000 thùng/ngày trong năm tới.

Các công ty đá phiến thường sử dụng tín dụng quay vòng để cung cấp tiền cho hoạt đồng hàng ngyà. Nhưng với tín dụng hạn hẹp trong hai năm qua, họ đã dựa vào việc bán tài sản và phát hành cổ phiếu để có tiền hoạt động thường xuyê, để ít tiền hơn cho hoạt động thăm dò và sản xuất.

Với cơ sở vay mượn tăng lên, các công ty không phải chuyển sang các thị trường vốn để cung cấp tiền mặt cho hoạt động thường xuyên.

Họ đang mở rộng tài nguyên với diện tích mua được, đặc biệt tại các giếng dồi dào như lưu vực Permian tại Texas. Điều đó trở lại giúp họ đàm phán tăng mức vay với ngân hàng của họ.

Mức cơ sở vay mượn của công ty Rice Energy đã tăng lên 1,45 tỷ USD từ 1 tỷ USD trong tuần trước sau khi công ty này bổ sung giá trị tài nguyên của họ thông qua việc mua công ty Vantage Energy trị giá 2,7 USD.

Với việc mở rộng dòng tín dụng, các công ty có thể cung cấp tiền cho việc mua sắm và thăm dò mới. Mức vay mượn của công ty Diamondback tăng lên 1 tỷ USD từ 700 triệu USD.

Một số các công ty đang đi trên các con đường khác nhau, bán thêm cổ phiếu. Công ty Carrizo Oil & Gas giữ dòng tín dụng hiện nay ở mức 600 triệu USD và đã bán 225 triệu USD cổ phiếu trong tháng 10 để cung cấp thêm tiền mua đất.

Các công ty khác đang vật lộn để bù đắp mức vay “thiếu sót” phát sinh khi dư nợ cho vay của họ vượt mức cơ sở vay mượn.

Sau vòng xác định lại mức vay mượn mùa xuân trước ít nhất 6 công ty đã chi trội mức vay mượn. Bốn trong số các công ty đó đã nộp đơn phá sản kể từ đó.

Nguồn: VITIC/Reuters