Liên đoàn cho biết “các cuộc đàm phán với Total đã sụp đổ ngày hôm nay liên quan tới vị trí trên ba giàn khoan”. “Kết quả, hành động công nghiệp đã dự định mà chúng tôi đã phát hành trước đây vẫn diễn ra. Liên đoàn sẽ tư vấn cho các thành viên của chúng tôi trong những ngày tới về các bước tiếp theo”.
Ngày đình công tiếp theo để dừng hoạt động trên các giàn khoan Alwyn, Elgin và Dunbar của Total có thể vào ngày 3/9, 17/9, 1/10, 15/10 và ngày 29/10/2018.
Sản xuất dầu sẽ dừng trong cuộc đình công này. Sản lượng dầu của 3 mỏ này đóng góp khoảng 45.000 tới 50.000 thùng/ngày cho dòng dầu thô Brent và Forties của Biển bắc.
Dẩu Forties và Brent là các loại chủ chốt sử dụng để thiết lập dầu Brent chuẩn làm cơ sở cho hơn một nửa giao dịch dầu thế giới.
Các mỏ dầu cũng đóng góp khoảng 10% tổng sản lượng khí tự nhiên của Anh.
Nguồn: VITIC/Retuers