Các nhà sản xuất từ OPEC và ngoài OPEC gồm cả Nga đã đồng ý giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày cho đến hết năm 2018 nhằm hỗ trợ giá và giảm tồn kho.
Công ty Aton tại Moscow cho biết “việc gia hạn thỏa thuận OPEC+ ngoài năm 2018 sẽ khiến một số dự án quy mô lớn của Rosneft phải dừng, trì hoãn khởi động và tăng cường triển khai”.
Rosneft cho biết họ có thể hoãn khởi động sản xuất tại một số mỏ mới, cụ thể Uyrubcheno-Tokhomskoye ở miền đông Siberia và Russkoye tại miền bắc khu vực Yamal Nenets.
Igor Sechin chủ tịch tập đoàn dầu khí Rosneft bày tỏ sự hoài nghi về hiệu quả của hiệp ước giảm sản lượng do các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ không tham gia hiệp ước tiếp tục tăng sản lượng.
Aton cũng cho biết Rosneft có thể nâng sản lượng 100.000 thùng/ngày trong khoảng 3 tháng khi hiệp ước này kết thúc.
Nguồn: VITIC/Reuters