Sáu năm sau khi lật đổ Muammar Gaddafi, Libya bị kẹp trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái cạnh tranh và các lữ đoàn trang bị vũ trang khác nhau, và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này thường là mục tiêu phong tỏa và phản đối.
Một lực lượng địa phương Libya đã đóng 2 van trên đường ống dẫn tới mỏ dầu Sharara, mỏ lớn nhất của nước này để thực hiện yêu cầu cung cấp thêm nhiên liệu và tình trạng kinh tế tốt hơn cho khu vực Zintan.
Sharara, đang sản xuất khoảng 280.000 thùng/ngày, đã bị đóng cửa một tuần, và NOC đã tuyên bố bất khả kháng về việc nạp dầu thô Sharara từ kho dầu Zawiya.
Mỏ dầu khác El Feel cũng bị đóng cửa do phong tỏa đường ống, và NOC đã tuyên bố bất khả kháng về xuất khẩu dầu thô Mellitah.
Lữ đoàn khác được giao nhiện vụ bảo vệ cơ sở dầu mỏ đã đóng cửa một đường ống dẫn tới mỏ dầu Hamada. NOC cũng tuyên bố bất khả kháng tại đó và mỏ này sẽ có thể đóng cửa sau tuyên bố này.
Bị thiệt hại bởi biểu tình, bạo động và đóng cửa đường ống, sản lượng dầu mỏ của Libya đã giảm dưới 300.000 thùng/ngày từ mức 1,6 triệu thùng/ngày, quốc gia bắc Phi này đã sản xuất trước năm 2011 nổi dậy chống Gaddafi.
Gần đây NOC đã tăng cường quản lý để đưa sản xuất trở lại quanh mức 1 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong 4 năm, sau khi quản lý thành công để đàm phán với các cộng đồng địa phương và các lữ đoàn.
Nguồn: VITIC/Reuters