Các công ty tư vấn và môi giới cho biết các nhà máy có thể dảnh 37,8% mía để sản xuất đường trong niên vụ 2020/21 so với mức thấp kỷ lục 34,1% trong niên vụ trước. Với số liệu đó, sản lượng đường ở khu vực trung nam sẽ tăng 10,7% trong niên vụ 2020/21 lên 29,4 triệu tấn.
Các nhà máy tại Brazil đã rất thích sản xuất ethanol trong 2 niên vụ trước, sử dụng hầu hết mía để sản xuất nhiên liệu sinh học, cho thu nhập cao hơn so với sản xuất đường. Tuy nhiên giá đường tăng vọt gần đây có thể thay đổi điều này.
Matheus Costa, nhà phân tích đường và ethanol của công ty FCStone trụ sở ở Brazil cho biết sự thay đổi có thể lớn hơn nếu thêm các nhà máy có thể phòng hộ doanh số bán đường ở New York.
Nhiều nhà sản xuất đường khó khăn tài chính tại Brazil đã không tiếp cận được đường dây tài chính để thực hiện các vị trí bán hàng tại New York trong các hợp đồng đáo hạn dài hơn, vì thế họ thích sản xuất ethanol hơn đường và bán sản phẩm này trong nước - một thị trường thanh toán bằng tiền mặt trong khoảng 3 ngày.
Sự thay đổi sản xuất này sẽ dẫn tới sản lượng ethanol ít hơn trong niên vụ tới. Sản lượng ethanol ở trung nam Brazil niên vụ 2020/21 dự kiến ở mức 32,4 tỷ lít so với 33,3 tỷ lít trong niên vụ 2019/20.
Sự sụt giảm đó có thể lớn hơn nếu tính sự gia tăng sản lượng ethanol sản xuất từ ngô. Các nhà môi giới dự kiến khối lượng ethanol từ ngô tăng 54% trong niên vụ mới lên 2,5 tỷ lít.
Tình trạng thời tiết trở lại tích cực tại hầu hết các khu vực trung nam, sau khi mưa nhiều trong đầu năm 2020 đã bổ sung độ ẩm cho đất. Họ cho biết cây trồng đã khỏe hơn trong tuần thứ 3 của tháng 1/2020 so với thời điểm này năm ngoái và trung bình giai đoạn này trong 10 năm.
Kết quả, nhà phân tích dự kiến sản lượng mía lớn hơn trong niên vụ 2020/21 ở mức 595 triệu tấn, so với 589,8 triệu tấn trong niên vụ trước ở khu vực trung nam Brazil.

Nguồn: VITIC/Reuters