Những giấy phép này, chủ yếu là dầu diesel và xăng, được bổ sung vào hạn ngạch 3,335 triệu tấn phân bổ tới các nhà máy lọc dầu theo một thỏa thuận riêng, sau khi Bắc Kinh đồng ý ban hành ưu đãi thuế để xuất khẩu theo các điều khoản thương mại chung.
Các hạn ngạch thương mại chung được công bố trong đầu tháng 3, với PetroChina nhận 1 triệu tấn và Sinopec nhận 300.000 tấn.
Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC có công suất lọc dầu ít hơn, đã giành hạn ngạch 15.000 tấn.
Đây là đợt hạn gạch thứ hai cho năm 2017. Trong đầu năm 2017, PetroChina là nhà máy lọc dầu duy nhất được cấp hạn ngạch 600.000 tấn.
Vào cuối tháng 3, Trung Quốc cũng công bố đợt hạn ngạch thứ 2 cho năm 2017 theo xử lý hiện hành, hay các quy định, giảm 73% khối lượng so với vòng đầu tiên.
Các nhà máy lọc dầu quốc doanh áp dụng cho các hạn ngạch thương mại chung, sau khi chính phủ vào cuối năm 2016 đã đồng ý cấp ưu đãi thuế cho nhiên liệu xuất khẩu, làm các điều khoản hấp dẫn hơn kể từ khi họ cung cấp cho các nhà máy khối lượng và khung thời gian xuất khẩu nhiên liệu linh hoạt hơn.
Nhà máy lọc dầu hàng đầu châu Á Sinopec cho biết họ đã xuất khẩu một lô hàng diesel sang Singapore theo các quy định thương mại chung lần đầu tiên trong 13 năm.
PetroChina đã không giành được bất cứ hạn ngạch nào theo vòng hạn ngạch thương mại xử lý gần đây.
PetroChina, nhà máy đã nhập khẩu dầu thô ít hơn đối thủ Sinopec, đã không áp dụng hạn ngạch thương mại xử lý nhưng chỉ yêu cầu thương mại chung vì họ thấy điều khoản này hấp dẫn hơn.
Các công ty dầu mỏ quốc doanh thường không bình luận về các vấn đề hoạt động.
Theo các quy định xử lý, các nhà máy lọc dầu được miễn thuế nhập khẩu dầu thô và thuế xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ, nhưng có một quãng thời gian và khối lượng để xuất khẩu, cả hai theo sự kiểm soát chặt chẽ của Hải quan Trung Quốc.
Theo các điều khoản thương mại chung, các nhà máy lọc dầu được hoàn thuế sau khi xuất khẩu được hoàn thành hay được miễn thuế xuất khẩu nhiên liệu, một chính sách mà Bắc Kinh đưa ra năm 2016.
Nguồn: VITIC/Reuters