Kết quả của tháng trước so với mức tuân thủ 120% trong tháng 6/2018 và 147% trong tháng 5/2018, nghĩa là các nhà sản xuất đã tăng sản lượng ổn định.
Tổ tức OPEC và các nhà sản xuất khác dẫn đầu là Nga trong ngày 22 - 23/6/2018 đã cam kết trở lại tuân thủ 100% với thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày, hiệp ước bắt đầu trong tháng 1/2017.
Các nhà sản xuất đã có nhiều tháng cắt giảm vượt khối lượng đã thỏa thuận, bởi sản lượng sụt giảm tại những nơi như Venezuela, Nigeria và Libya.
Ủy ban này, đã tổ chức một hội nghị vào ngày 27/8, hợp thành nhón đại diện từ Saudi Arabia, Nga, UAE, Kuwait, Algeria, Venezueala và Oman. Ủy ban kỹ thuận của OPEC và ngoài OPEC lên kế hoạch nhóm họp tiếp vào ngày 11/9/2018. Cuộc họp này sẽ diễn ra trước cuộc họp của ủy ban Bộ trưởng OPEC+ được tổ chức tại Algeria vào ngày 23/9/2018.
Nguồn: VITIC/Reuters