Các nhiên liệu chưng cất được chốt cháy chủ yếu trong động cơ công suất cao sử dụng trong xe tải, đường sắt, tàu bè, sà lan và máy bay để vận chuyển hàng hóa khắp thế giới, cũng như trong các nhà máy, trang trại và tại các mỏ khai thác.
Các sản phẩm chưng cất chiếm hơn 1/3 nhu cầu dầu trên thế giới mỗi ngày và là loại sản phẩm xăng dầu lớn nhất.
Nhiên liệu chưng cất có mối tương quan chặt chẽ với chu kỳ kinh tế và thương mại toàn cầu và hiện tại xác định các dấu hiệu khác cho thấy tốc độ tăng trưởng đang chậm lại.
Dự trữ sản phẩm chưng cất của Mỹ (giảm nhanh hơn thường lệ trong 4 tháng đầu năm 2018) hiện nay tăng nhanh hơn bình thường kể từ cuối tháng 5/2018.
Giá dầu đốt kỳ hạn giao sau vẫn có mức chênh lớn so với dầu thô phân phối trong năm 2019, nhưng mức chênh lày đang bị xói mòn.
Phù hợp với những xu hướng này, các quỹ phòng hộ và các nhà quản lý tiền tệ đã trở nên ít lạc quan hơn về triển vọng giá sản phẩm chưng cất trong 3 tháng qua.
Các nhà quảnh lý quỹ phòng hộ đã cắt giảm vị thế tăng giá đối với dầu đốt Mỹ và dầu đốt ở châu Âu kể từ cuối tháng 5/2018. Thị trường sản phẩm chưng cất đang đưa ra tín hiệu tương tự như một loạt các chỉ số khác: tốc độ tăng trưởng sản lượng toàn cầu giảm tốc trong những tháng gần đây sau khi phát triển rất mạnh trong năm 2017.
Nguồn: VITIC/Reuters