Amos Hochstein, đặc phái viên và điều phối viên các vấn đề Năng lượng Quốc tế đã trả lời các phóng viên tại Hội nghị thượng đỉnh Khí đốt châu Á “thời đại của các dự án lớn hơn đã qua. Chúng ta phải nhìn vào các dự án riêng rẽ mà sẽ tích hợp và kết nối khu vực này”.
Chi phí cơ sở hạ tầng LNG đang giảm và giá thấp hơn đối với nhiên liệu siêu lạnh này làm các nhà máy điện chạy bằng khí đốt khả thi, Mỹ thông qua các loại vũ khí và quỹ đang giúp các nước mới nổi đầu tư năng lượng sạch.
Mỹ đã trở một nhà xuất khẩu LNG trong sự trỗi dậy của cuộc cánh mạng đá phiến mà đã chuyển đổi ngành của mình trong 8 năm qua và bán LNG cho Argentina, Brazil, Kuwait và châu Á.
Hochstein cho biết sản xuất LNG mới của Mỹ đã dự kiến đi vào hoạt động trong vài năm tới sẽ dẫn tới các nguồn cung cấp phong phú cho khách hàng châu Á.
Tại Mỹ, nhu cầu khí tự nhiên cả năm để phát điện sẽ vượt qua nhu cầu than lần đầu tiên trong năm 2016.
Nguồn: VITIC/Reuters