Theo số liệu sơ bộ về giá sản xuất từ Cục thống kê Lao động, chi phí khoan đã tăng 7% từ tháng 11/2016 tới tháng 3/2017. Mức tăng này đã bù một phần nhỏ cho mức sụt giảm 34% từ tháng 3/2014 tới tháng 11/2016. Nhưng đây là lần tăng bền vững đầu tiên trong ba năm đối với giá khoan, hiện nay giá tăng lần đầu tiên so với năm trước đó kể từ tháng 11/2014.

Giá khoan được phân loại theo Hệ thống Phân loại Công nghiệp Bắc Mỹ NAICS mã 213111.
Giá khoan không bao gồm chi phí phá vỡ thủy lực, mà được phân loại riêng theo NAICS mã 213112.
Chi phí khoan có một thành phần theo chu kỳ và theo dõi sự thay đổi trong hoạt động khoan với một độ trễ trung bình hai đến ba tháng.
Số lượng giàn khoan dầu mỏ và khí đốt ở mức thấp theo chu kỷ vào cuối tháng 5/2016 nhưng đã tăng hơn gấp đôi kể từ đó. Sự phục hồi này là nhanh nhất trong một phần tư thế kỷ, theo công bố của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes.
Số lượng giàn khoan hoạt động đã tăng từ mức thấp 404 giàn vào cuối tháng 5/2016 lên 857 giàn vào 21/4/2017 và vẫn tăng trung bình 10 - 20 giàn mỗi tuần.
Giá khoan sẽ tiếp tục tăng trong vài tuần tới do tác động chậm trễ của số giàn khoan tăng trong quá khứ và giàn khoan tiếp tục được bổ sung.
Lạm phát chi phí khoan cũng như các yếu tố đầu vào khác trong việc thăm dò và quá trình sản xuất sẽ gây áp lực tăng giá hòa vốn cho các công ty đá phiến Mỹ.
Nhiều nhà sản xuất đá phiến báo cáo chi phí hòa vốn dưới 50 USD/thùng nhưng chi phí này dường như tăng do các công ty dịch vụ tăng giá.
Các công ty dịch vụ nhiều lần đã cảnh báo rằng việc giảm chi phí một cách nghiêm trọng xảy ra trong giai đoạn 2014 - 2016 là không bền vững, và chi phí khoan sẽ cần tăng trong bất cứ quá trình phục hồi bền vững nào.
Cho đến nay, việc tăng giá khoan bị hạn chế do sự mở rộng của các giàn khoan quá nhiều và nhân công nhàn rỗi trong thời kỳ suy thoái.
Nhưng khi nhiều đội khoan được hoạt động lại, các công ty khoan có thể lấy lại sức mạnh để đẩy việc tăng giá cho khách hàng của họ.
Nguồn: VITIC/Reuters