NOC đổi lỗi an ninh yếu kém cho vụ việc tại một cơ sở có tên là trạm 186, theo một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp của NOC bàn luận về sự kiện này. Họ không đưa chi tiết việc xảy ra và không cho biết liệu sản lượng có bị ảnh hưởng không.
Một kỹ sư tại mỏ dầu này cho biết những người không rõ danh tính đã tấn công trạm này, ô tô của công ty, điện thoại của nhân viên bị ăn trộm.
Mỏ dầu El Sharara nằm sâu tại miền nam Libya nơi không an toàn. Mỏ này đã bị đóng vài lần do biểu tình của lực lượng an ninh yêu cầu lương và của các tổ chức khác, một phần của tình trạng hỗn loạn ở nước Bắc Phi này kể từ năm 2011.
Tuần trước, một nguồn tin dầu mỏ ở Libya trả lời Reuters rằng sản lượng tại mỏ này đang ổn định khoảng 300.000 thùng/ngày và NOC đang cố gắng khôi phục công suất hoàn toàn 340.000 thùng/ngày.
Việc đóng cửa lặp lại tại mỏ này, mỏ lớn nhất của Libya đã làm giảm công suất, đang ở mức tối đa 280.000 thùng/ngày trong những tháng gần đây.
Việc gián đoạn gần đây nhất là việc đóng cửa hai ngày trong đầu tháng 10 bởi một tổ chức trang bị vũ trang được biết là Brigade 30. Việc đóng cửa kéo dài và liên tục gây sức ép giảm công suất tại các giếng của mỏ này. Việc tăng công suất tại mỏ này đòi hỏi đầu tư cần thiết mà NOC đang vật lộn để đảm bảo.
Ngoài ra là một trong số các loại xuất khẩu chính của Libay, mỏ Sharara cũng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu Zawiya 120.000 thùng/ngày ở phía tây của nước này, hiện nay là nhà máy lọc dầu lớn nhất.
Trong một tài liệu khác, NOC đã khởi động lại mỏ dầu ngoài khơi al Jurf vào tuần trước sau khi bảo dưỡng. Sản lượng đã trở lại mức từ 30.000 đến 35.000 thùng/ngày, mức trước khi bảo dưỡng bắt đầu.
Nguồn: VITIC/Reuters