Công ty Dầu mỏ Quốc gia Nigeria NNPC không trả lời bằng cách nào công ty của họ đã giảm chi phí 6 USD trong 3 tuần kể từ khi nội các chính phủ thông qua một chính sách dầu mỏ quốc gia đưa ra giá dầu ở mức 29 USD/thùng, sử dụng số liệu từ Rystad Energy.
NNPC đã thúc đẩy giảm chi phí sản xuất dầu thô từ 78 USD/thùng vào tháng 8/2015 xuống 23 USD/thùng, giảm 70,5%. Giá dầu bắt đầu sụt giảm trong năm 2014 và dưới 78 USD/thùng trong cả năm 2015.
Tất cả các nhà sản xuất đã làm việc kể từ khi giá sụt giảm để giảm chi phí thăm dò và sản xuất, với hầu hết công ty đang thành công trong việc giảm chi phí.
Hiện nay NNPC nhắm tới mục tiêu giảm chi phí sản xuất xuống từ 17 tới 19 USD đối với sản xuất trên đất liền và ngoài khơi.
Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: Vinanet