Những người biểu tình ở ốc đảo Jakhira cho biết họ đã phong tỏa sản xuất, cáo buộc NOC không đáp ứng nhu cầu phát triển và việc làm ở địa phương. Wintershall đã khẳng định trước đó rằng những người biểu tình đã yêu cầu đóng cửa sản xuất từ các giếng ở khu vực nhượng quyền.
NOC đã tranh chấp hợp đồng với Wintershall gây đóng cửa sản xuất từ mỏ nhượng quyền của công ty hồi đầu năm nay. Họ đã đạt được thỏa thuận tạm thời để khôi phục sản xuất trong tháng 6.
Hôm 2/11, NOC cho biết họ rất lo ngại rằng Wintershall đã quyết định đóng cửa sản xuất không tham khảo NOC. Họ cho biết hành động này đã tước đoạt của Libya 3 triệu USD/ngày.
Chủ tịch NOC, Mustafa Sanalla cho biết “chúng tôi đã yêu cầu giải thích, đặc biệt kể từ khi các cuộc biểu tình tại Jakhira nhằm ngăn chặn việc thực hiện các hợp đồng mới của Wintershall”. “Chúng tôi sẽ không cho phép Wintershall trở lại cam kết hợp đồng với người dân Libya”.
NOC cho biết họ có thể bàn luận hỗ trợ cho cộng đồng địa phương khi sản xuất phục hồi, nhưng đã không có bàn luận trong khi sản xuất đóng cửa. Các cộng đồng khác đã từ chối những nỗ lực lôi kéo họ vào cuộc phong tỏa này.
Sản lượng dầu tại Libya liên tục bị người biểu tình cản trở và phong tỏa vũ trang do các tổ chức địa phương khắp nước này hối thúc về yêu cầu tài chính và các yêu cầu khác.
Wintershall, một công ty dầu và khí đốt của BASF cho biết trước đó rằng họ đã tiếp xúc với cộng đồng và NOC và có thể không bình luận tiếp vào thời điểm đó.
Trong tranh chấp với Wintershall, NOC cho rằng công ty của Đức đã thất bại trong việc thực hiện một bản ghi nhớ năm 2010, để chuyển đổi sự nhượng bộ thành các điều khoản EPSA IV hay hợp đồng chuẩn của NOC mà chính phủ đã thỏa thuận với các công ty dầu mỏ quốc tế tại Libya. Wintershall cho biết tại thời điểm này các thỏa thuận nhượng bộ của họ với Libya vẫn có hiệu lực.
Ông Sanalla cho biết rằng thỏa thuận mới sẽ đặt ra trách nhiệm xã hội rộng lớn và các nghĩa vụ với môi trường cho Wintershall. Wintershall sẽ không tiếp tục sản xuất dầu mỏ theo các điều khoản khác với các công ty dầu quốc tế khác ở nước này.
Nguồn: VITIC/Reuters