Công ty Phát triển Dầu mỏ Nigeria NPDC, một công ty con khai thác thăm dò của Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia NNPC cho biết họ có kế hoạch tăng sản lượng là một phần của sự chuyển đổi công ty dầu mỏ nhà nước này.
NPDC, trong một tuyên bố của công ty mẹ, cho biết sản lượng được dự kiến đạt 400.000 thùng/ngày và 500.000 thùng/ngày vào năm 2019 và 2020.
NPDC cho biết họ tham gia vào 29 dự án nhượng quyền gồm 22 hợp đồng cho thuê khai thác dầu mỏ và 7 hợp đồng cho thuê thăm dò dầu khí. Thành viên Nigeria phụ thuộc vào doanh số bán dầu thô cho 2/3 doanh thu của chính phủ.
Nguồn: VITIC/Reuters