Dầu thô nhẹ tổng hợp từ cát dầu giao tháng 7 được giao dịch cao hơn 30 cent/thùng so với dầu WTI, trong khi chốt phiên ngày 7/6 giá dầu này thấp hơn 5 cent/thùng so với dầu WTI.
Dự án Syncrude 350.000 thùng/ngày đã được hoạt động ở mức độ thấp kể từ khi một vụ cháy hồi tháng 3 gây thiệt hại cho cơ sở này. Syncrude đã đưa kế hoạch bảo trì được dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6.
Hai nguồn tin cho biết Syncrude cắt giảm dự báo sản lượng trong tháng 6 gần đây nhất khoảng 3,5%.
Một nguồn tin khác cho biết sản lượng dự báo của tháng này giảm xuống 5,8 triệu thùng/ngày, khoảng bằng nửa khi hoạt động đủ công suất 11 triệu thùng/tháng.
Một phát ngôn viên của Syncrude đã không bình luận.
Nguồn: VITIC/Reuters