Sản lượng của công ty đá phiến ở thành phố Oklahoma trong quý 1 gần mức cao nhất trong thang dự kiến sau khi kết quả thất vọng trong quý 4. Cổ phiếu của công ty này đã tăng hơn 3% lên 37,45 USD trong cuối phiên giao dịch.
Devon đã sản xuất 544.000 thùng tương đương dầu mỗi ngày trong quý 1 kết thúc vào 31/3, so với 563.000 thùng/ngày trong cùng kỳ một năm trước. Các kết quả gần mức cao nhất trong dự đoán hồi tháng 2 từ 530.000 tới 554.000 thùng/ngày.
Lỗ ròng cho cổ đông là 197 triệu USD, hay 38 US cent mỗi cổ phiếu so với lợi nhuận 303 triệu USD hay 58 US cent mỗi cổ phiếu một năm trước. Khoản lỗ này phản ánh chi phí 312 triệu USD để trả nợ thôi việc trong giai đoạn này. Ngoại trừ phí này, Devon kiếm lợi 20 US cent mỗi cổ phiếu, phù hợp với ước tính của các nhà phân tích.
Tổng doanh thu tăng lên 3,81 tỷ USD từ 3,55 tỷ USD trong cùng kỳ một năm trước.
Công ty này cũng cho biết họ đạt được một thỏa thuận với DowDupont trong đó nhà sản xuất hóa học này sẽ trả 75 triệu USD trong 5 năm cho một nửa quyền lợi tại 116 vị trí chưa được khoan tại khu vực đá phiến Barnett của Taxas. Devon sẽ khoan và hoạt động tới 24 giếng mỗi năm theo thỏa thuận.
Sản lượng dự báo của Devon cho quý hiện nay từ 524.000 tới 549.000 thùng/ngày và ước tính sản lượng cả năm từ 536.000 tới 560.000 thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters