Doanh thu tăng lên 380,8 triệu USD trong quý 3 từ mức 332,5 triệu USD trong quý 2. Khối lượng bán ra theo quý tăng 18% so với quý trước lên 8,19 triệu thùng quy dầu.
Gần đây chính phủ Papua New Guinea cắt giảm 9,8% cổ phần của họ tại nhà khai thác dầu mỏ Oil Search. Công ty khai thác dầu mỏ này đã bổ sung các lựa chọn phát triển cho các tài sản khí đốt Elk-Antelope và P'nyang khi công việc tiến triển trong dự án PNG LNG.
Dự án PNG LNG do ExxonMobil dẫn dắt đã sản xuất ở mức độ 8,6 triệu tấn trong quý này, cao hơn 25% so với công suất danh nghĩa của nó.
Tổng sản lượng trong quý 3 tăng 9% so với quý trước lên mức kỷ lục 7,91 triệu thùng quy dầu. Công ty duy trì sản lượng cả năm từ 29 triệu tới 30,5 triệu thùng quy dầu. Cổ phiếu của Oil Search tăng khoảng gần 1% lên mức cao nhất trong 4 tháng.
Nguồn: VITIC/Reuters