Những hoạt động kinh tế phát triển tích cực đã thể hiện rõ trên các nền kinh tế lớn, hỗ trợ nhu cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ, chủ yếu là nhiên liệu công nghiệp. Phần lớn những tác động kinh tế tích cực này dự báo sẽ đạt được tăng trưởng trong nửa cuối năm 2021. Tuy nhiên, triển vọng tích cực này đã bị cân bằng bởi sự phục hồi yếu của nhiên liệu giao thông trong 6 tháng đầu năm 2021.
Các trường hợp nhiễm Covid-19 vẫn ở mức cao ở các khu vực như Mỹ, Châu Âu và Châu Mỹ Latinh, điều này đã dẫn đến việc Chính Phủ áp dụng các biện pháp hạn chế mới hoặc tăng cường các biện pháp hiện có, để giúp kiểm soát sự lây lan Covid-19. Việc triển khai tiêm chủng chậm hơn sẽ làm trì hoãn thêm các mục tiêu miễn dịch ở một số quốc gia và khu vực, và sự xuất hiện của các biến thể mới ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, dự kiến nhu cầu sẽ tăng trưởng mạnh hơn từ nhiên liệu vận tải trong nửa cuối năm 2021, do hy vọng các chương trình tiêm chủng sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và các gói kích thích lớn đã được công bố sẽ có tác động tích cực.
Nhu cầu dầu của OECD dự báo sẽ tăng 2,6 triệu thùng/ngày, đạt 44,6 triệu thùng/ngày trong năm 2021. Ở khu vực ngoài OECD, nhu cầu dầu trong năm ước tính tăng 3,3 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước, đạt 51,6 triệu thùng/ngày được hỗ trợ bởi sự phục hồi của các hoạt động kinh tế trong các nền kinh tế chính, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và Châu Á khác.
 Dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2021

ĐVT: triệu thùng/ngày

 

Quý 1/2021

Quý 2/2021

Quý 3/2021

Quý 4/2021

2021

+/- 21/20

Châu Mỹ

23,85

24,55

24,34

24,12

24,22

1,69

Châu Âu

12,15

13,01

13,55

13,63

13,09

0,66

Châu Á Thái Bình Dương

7,30

7,18

7,17

7,64

7,32

0,22

Tổng cộng OECD

43,30

44,74

45,07

45,39

44,64

2,57

Trung Quốc

12,55

14,27

14,93

15,05

14,20

1,11

Ấn Độ

4,96

4,56

4,83

5,61

4,99

0,60

Các nước Châu Á khác

8,35

8,96

8,57

8,47

8,59

0,46

Mỹ Latinh

6,13

6,27

6,46

6,40

6,32

0,31

Trung Đông

7,89

7,64

8,28

7,93

7,94

0,34

Châu Phi

4,41

3,99

4,16

4,47

4,26

0,16

Châu Âu, Á

5,43

5,17

5,14

5,60

5,34

0,34

Tổng cộng khu vực ngoài OECD

49,74

50,87

52,36

53,52

51,63

3,31

Tổng nhu cầu thế giới

93,04

95,61

97,43

98,91

96,27

5,89


Nguồn: VITIC/OPEC