Tuy nhiên, EIA dự báo rằng nhu cầu xăng của Mỹ đã vượt qua mức đỉnh đạt được trong năm 2018. Các biện pháp hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhu cầu.

Theo thống kê của EIA, sản lượng dầu thô của Mỹ đã giảm từ mức kỷ lục năm 2019 là 12,25 triệu thùng/ngày, giảm xuống 11,47 triệu thùng/ngày trong năm 2020.
Dự báo sẽ đạt đỉnh 13,88 triệu thùng/ngày vào năm 2034 trước khi bắt đầu giảm, thống kê của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết trong báo cáo triển vọng.
Nhu cầu xăng sẽ tăng 9,1% lên 8,97 triệu thùng/ngày trong năm nay trước khi giảm dần cho đến năm 2050. Nhu cầu xăng đạt 9,33 triệu thùng/ngày vào năm 2018, con số mà EIA cho biết có thể là mốc tiêu thụ cao.
"Tốc độ phục hồi kinh tế, những tiến bộ trong công nghệ, những thay đổi trong dòng chảy thương mại và các ưu đãi về năng lượng sẽ xác định cách Mỹ sản xuất và tiêu thụ năng lượng trong tương lai", Giám đốc điều hành EIA Stephen Nalley cho biết.
Nhu cầu khí tự nhiên cũng sẽ tiếp tục tăng, mặc dù chậm. EIA cho biết mức tiêu thụ khí tự nhiên sẽ tăng trung bình 0,5% mỗi năm lên mức kỷ lục 35,4 nghìn tỷ feet khối (tcf) vào năm 2050.
EIA cũng dự báo rằng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ sẽ tăng trung bình 2,6% mỗi năm lên mức kỷ lục 5,0 tcf vào năm 2032 và giữ gần mức đó cho đến năm 2050.

Nguồn: VITIC/Reuters