Dự trữ dầu mazut trên đất liền giảm 2,902 triệu thùng (khoảng 433.000 tấn) xuống 15.456 triệu thùng hay 2,307 triệu tấn, theo số liệu từ International Enterprise (IE) Singapore.
Nhập khẩu ròng dầu mazut vào Singapore giảm xuống mức thấp nhất 8 tuần trong tuần qua.
Nhập khẩu ròng nhiên liệu này ở mức 450.000 tấn giảm 46% so với tuần trước đó và thấp hơn mức nhập khẩu ròng trung bình trong năm 2018 là 784.000 tấn một tuần.
Dự trữ nhiên liệu trên đất liền trong tuần này thấp hơn 40% so với mức của một năm trước.
Nhập khẩu ròng lớn nhất vào Singapore từ Malaysia là 258.00 tấn tiếp sau là Mỹ 201.000 tấn, UAE 74.000 tấn và Iraq 65.000 tấn.
Nhập khẩu ròng nhiên liệu của Singapore từ Mỹ ở mức cao nhất 8 tuần trong tuần kết thúc vào ngày 31/10/2018.
Dự trữ dầu mazut tại Singapore đạt trung bình 18,982 triệu thùng hay 2,833 triệu tấn một tuần kể từ đầu năm 2018, so với 23,552 triệu thùng hay 3,515 triệu tấn trong năm 2017.
Nhập khẩu ròng của Singapore trong tuần kết thúc vào ngày 31/10/2018 (ĐVT: tấn)
 

 

 

Tổng nhập khẩu

Tổng xuất khẩu

Nhập khẩu ròng

AUSTRALIA

3.048

0

3.048

BANGLADESH

0

45.558

-45.558

BỈ

0

0

0

BRAZIL

1.066

0

1.066

CANADA

639

0

639

TRUNG QUỐC

0

151.580

-151.580

AI CẬP

0

0

0

HONG KONG (TQ)

1

70.088

-70.087

ẤN ĐỘ

0

388

-388

INDONESIA

17

6.673

-6.655

IRAQ

65.279

0

65.279

NHẬT BẢN

36.086

0

36.086

MALAYSIA

297.276

39.105

258.171

MYANMAR

1

0

1

HÀ LAN

1.216

0

1.216

NEW ZEALAND

0

17

-17

SAUDI ARABIA

15.004

0

15.004

THÁI LAN

28.655

0

28.655

UAT

73.573

0

73.573

MỸ

200.523

0

200.523

VANUATU

0

0

0

VENEZUELA

59.610

0

59.610

VIỆT NAM

0

18.284

-18.284

TỔNG CỘNG

781.994

331.692

450.303

Nguồn: VITIC/Reuters