Phil Flynn, một nhà phân tích tại tổ chức Price Futures, Chicago cho biết “chúng ta bị ảnh hưởng bởi một thành lũy dầu thô”. “Điều này thực sự chưa từng có khi các máy lọc dầu hoạt động với 98% ở thời điểm này trong năm và không có tác động nào tới dự trữ dầu thô”.
Dự trữ dầu thô tăng 6,8 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 10/8/2018, so với giới phân tích dự đoán giảm 2,5 triệu thùng. Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu thô kỳ hạn của Mỹ tăng 1,64 triệu thùng.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ tăng 1,34 triệu thùng/ngày trong tuần trước. Hoạt động lọc dầu tăng 383.000 thùng/ngày lên 17,98 triệu thùng/ngày, cao nhất trong kỷ lục. Công suất lọc dầu tăng 1,5% lên 98,1%, cao nhất kể từ năm 1999.
Dự trữ dầu thô tăng bổ sung áp lực giảm giá cho dầu thô kỳ hạn giao sau, đã giảm 1 USD/thùng trước báo cáo này. Dầu thô kỳ hạn giao sau của Mỹ tiếp tục mất giá hơn 2 USD sau số liệu này.
Dự trữ xăng giảm 740.000 thùng, so với dự đoán của giới phân tích trong một thăm dò của Reuters là giảm 583.000 thùng.
Dự trữ sản phẩm chưng cất (gồm dầu diesel và dầu đốt) tăng 3,6 triệu thùng, so với giới phân tích dự đoán tăng 1 triệu thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters