Dự trữ dầu thô tăng 5,4 triệu thùng trong tuần trước so với dự đoán của giới phân tích giảm 800.000 thùng.
Gần 1,8 triệu thùng dầu được bổ sung vào nguồn cung do giải phóng từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ SPR. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết trong tháng 2/2019 họ đã cung cấp tới 6 triệu thùng dầu thô ngọt nhẹ giao trong tháng 5/2019 từ SPR, trong một vụ mua bán được ủy quyền bởi luật trước đó nhằm nâng ngân sách để hiện đại hóa cơ sở này.
Tổng thể dự trữ dầu thô, không gồm SPR tăng lên 472 triệu thùng trong tuần trước, cao nhất kể từ tháng 9/2017 và cao hơn trung bình tại thời điểm này trong 5 năm là 2%.
John Kilduff, khách hàng tại Again Capital Management, New York cho biết “báo cáo này theo xu hướng giảm giá do dự trữ dầu thô tăng mạnh”. “Cũng có dự trữ dầu thô tăng mạnh tại kho cảng phân phối Cushing, Oklahoma, bổ sung thêm xu thế giảm giá của báo cáo này”.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, kho cảng phân phối dầu WTI kỳ hạn tăng 1,8 triệu thùng lên 47,8 triệu thùng, cao nhất kể từ tháng 12/2017. Giá dầu giảm sau số liệu này.
Dự trữ dầu thô tăng bất chấp hoạt động lọc dầu ở mức cao và xuất khẩu tăng. Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ giảm 106.000 thùng/ngày trong tuần trước do xuất khẩu tăng hơn 1 triệu thùng/ngày lên gần 3,4 triệu thùng/ngày, gần mức cao kỷ lục trong tháng 2/2019.
Nguyên liệu vào nhà máy lọc dầu tăng 271.000 thùng/ngày do công suất lọc dầu tăng 1,6 điểm phần trăm lên 90,5% tổng công suất, cao nhất kể từ tháng 2/2019.
Xu hướng tăng giá hơn nữa đặc biệt trước mùa du lịch, dự trữ xăng giảm 1,1 triệu thùng, so với dự đoán của giới phân tích trong một thăm dò của Reuters giảm 299.000 thùng. Dự trữ xăng ở mức 225 triệu thùng, thấp hơn 2% so với mức trung bình 5 năm tại thời điểm này.
Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 84.000 thùng, so với dự đoán giảm 1 triệu thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters