Dầu thô kỳ hạn tăng sau báo cáo này. John Kilduff, một đối tác tại Again Capital Management ở New York cho biết “báo cáo này hỗ trợ do dự trữ dầu thô giảm mạnh, xảy ra bởi nhu cầu cao từ các nhà máy lọc dầu”. Nhập khẩu dầu thô giảm đáng kể sau khi tăng vọt trong tuần trước cũng hỗ trợ giá dầu.
Dự trữ dầu thô giảm 5,8 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 17/8/2018, so với dự đoán của giới phân tích giảm 1,5 triệu thùng. Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, kho cảng phân phối dầu WTI kỳ hạn của Mỹ tăng 772.000 thùng. Nhập khẩu ròng dầu thô giảm 1,1 triệu thùng/ngày trong tuần trước.
Hoạt động lọc dầu giảm 89.000 thùng/ngày so với mức cao kỷ lục trong tuần trước đó, xuống 17,9 triệu thùng/ngày. Công suất lọc dầu vẫn không đổi tại 98,1% tổng công suất, cao nhất kể từ năm 1999.
Dự trữ xăng tăng 1,2 triệu thùng, so với giới phân tích dự đoán giảm 488.000 thùng.
Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu đốt, tăng 1,8 triệu thùng, so với dự đoán tăng 1,5 triệu thùng.
Sản lượng dầu thô của Mỹ tăng 100.000 thùng/ngày lên 11 triệu thùng/ngày trong tuần trước.
Nguồn: VITIC/Reuters