Dự trữ dầu thô giảm 12,6 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 6/7, so với dự đoán của giới phân tích giảm 4,5 triệu thùng, đưa tồn trữ dầu thô tổng thể (không tính dự trữ chiến lược của Mỹ) xuống còn 405,2 triệu thùng.
Sự sụt giảm dự trữ một phần do sự sụt giảm trong dự trữ tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu thô WTI kỳ hạn của Mỹ giảm 2,1 triệu thùng. Việc dừng sản xuất tại cơ sở Syncrude ở Canada đã làm giảm dòng chảy dầu thô tổng hợp từ Canada sang Cushing.
Ngoài ra, nhập khẩu dầu thô giảm trong tuần qua xuống 7,4 triệu thùng/ngày, giảm 1,3 triệu thùng/ngày so với một tuần trước đó.
Hoạt động lọc dầu giảm 1.000 thùng/ngày, công suất lọc dầu giảm 0,4 điểm phần trăm.
Dự trữ xăng giảm 694.000 thùng, so với dự đoán trong một thăm dò của Reuters giảm 750.000 thùng. Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu đốt, tăng 4,1 triệu thùng so với dự đoán tăng 1,2 triệu thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters