Dự trữ dầu thô giảm 1,4 triệu thùng trong tuần trước so với dự đoán của giới phân tích giảm 3,3 triệu thùng.
John Kilduff, đối tác tại Again Capital Managemant, New York cho biết “báo cáo này là tiêu cực đối với giá khi dự trữ dầu thô giảm ít hơn dự kiến và sự gia tăng đáng kể trong sản phẩm tinh chế”.
Sản lượng dầu thô giảm 100.000 thùng/ngày xuống 10,8 triệu thùng/ngày trong tuần này. Sự sụt giảm này được thông báo sau một báo cáo hàng tháng của EIA cho thấy sản lượng dầu thô tăng chậm hơn dự kiến trong năm 2018.
Dự trữ tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu WTI giảm 590.000 thùng. Hoạt động lọc dầu tăng 118.000 thùng/ngày. Công suất lọc dầu tăng 0,5 điểm phần trăm.
Dự trữ xăng tăng 2,9 triệu thùng, so với giới phân tích dự đoán trong một thăm dò của Reuters giảm 1,7 triệu thùng. Dự trữ sản phẩm chưng cất gồm dầu diesel và dầu đốt tăng 1,2 triệu thùng, trong khi dự đoán tăng 220.000 thùng.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ giảm 358.000 thùng/ngày trong tuần trước. Xuất khẩu của Mỹ tăng 540.000 thùng/ngày trong tuần này, đạt 1,9 triệu thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters