Dự trữ dầu thô giảm 2,7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 11/1/2019, so với dự kiến của giới phân tích giảm 1,3 triệu thùng.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu WTI giảm 743.000 thùng. Tại Bờ Đông Mỹ, dự trữ dầu thô giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2014.
Matthew Smith, giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại ClipperData tại Louisville, Kentucky cho biết “bất kỳ tâm lý tăng giá từ dầu thô đã bị phá hủy bởi sự gia tăng trong sản phẩm - đặc biệt là xăng, dự trữ tăng cao hơn mức trung bình 5 năm 6%”.
Hoạt động lọc dầu giảm 343.000 thùng/ngày, công suất lọc dầu giảm 1,5 điểm phần trăm.
Dự trữ xăng tăng 7,5 triệu thùng, so với dự đoán của giới phân tích trong một thăm dò của Reuters tăng 2,8 triệu thùng. Dự trữ xăng của Mỹ tăng lên 255,6 triệu thùng, mức cao nhất một tuần kể từ tháng 2/2017. Tại Gulf Coast, dự trữ xăng tăng lên 90,96 triệu thùng, đạt mức cao kỷ lục mới tuần thứ 3 liên tiếp.
Dự trữ sản phẩm chưng cất gồm dầu đốt và dầu diesel tăng 3 triệu thùng, so với dự đoán tăng 1,6 triệu thùng.
Carsten Fritsch, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank cho biết “dự trữ sản phẩm dầu mỏ tiếp tục tăng mạnh là xu hướng giảm giá và làm lu mờ dự trữ dầu thô giảm”.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ giảm 1,22 triệu thùng/ngày trong tuần trước. Sản lượng dầu thô của Mỹ tăng trong tuần này, tăng 200.000 thùng/ngày lên kỷ lục mới 11,9 triệu thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters