Dự trữ dầu thô giảm 1,4 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 11/5, so với dự báo của giới phân tích giảm 763.000 thùng. Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ giảm 411.000 thùng/ngày do xuất khẩu tăng lên kỷ lục 2,6 triệu thùng, hưởng lợi muộn từ chênh lệch dầu thô Mỹ và dầu Bent nới rộng.
Sản lượng dầu thô tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục tăng 20.000 thùng/ngày lên 10,72 triệu thùng/ngày tuần trước, mặc dù số liệu hàng tuần được xem như kém tin cậy so với số liệu hàng tháng. Sản lượng của Mỹ trong tháng 2 là 10,3 triệu thùng/ngày.
Hoạt động lọc dầu tích cực, đặc biệt tại Trung Tây, do mùa bảo dưỡng gần kết thúc khi mùa du lịch đang đến gần.
Hoạt động lọc dầu tăng 149.000 thùng/ngày trong khi công suất lọc dầu tăng 0,7 điểm phần trăm lên 91,1% tổng công suất. Công suất lọc dầu ở Trung Tây Mỹ tăng cuối tuần trước lên 96%, mức cao nhất kể từ năm 2010.
Tuy nhiên, dự trữ xăng giảm mạnh 3,8 triệu thùng, so với dự đoán của giới phân tích trong thăm dò của Reuters là giảm 1,4 triệu thùng. Nhu cầu xăng trong 4 tuần qua tăng 0,7% so với năm trước lên 9,4 triệu thùng/ngày. Nhu cầu này được dự đoán tăng do mùa du lịch đang khởi động.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết dự trữ dầu thô trên thế giới thắt chặt sau một năm rưỡi cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất chủ chốt, cùng với khủng hoảng kinh tế tại Venezuela đã khiến sản lượng giảm. Khi dầu tiếp cận ngưỡng 80 USD/thùng, nhu cầu có thể giảm đi. Giá dầu thay đổi ít sau số liệu này.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu thô kỳ hạn của Mỹ tăng 53.000 thùng. Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi giảm 92.000 thùng so với dự đoán giảm 2,2 triệu thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters