Dự trữ dầu thô giảm 5,9 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 15/6, mức sụt giảm một tuần cao nhất kể từ tháng 1, so với dự đoán của giới phân tích giảm 1,9 triệu thùng.
Dự trữ tại kho cảng Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu thô kỳ hạn của Mỹ đã giảm 1,3 triệu thùng. Hoạt động lọc dầu tăng 196.000 thùng/ngày lên 17,7 triệu thùng/ngày trong tuần trước, mạnh nhất trên cơ sở theo mùa.
Hoạt động lọc dầu tăng 1 điểm phần trăm lên 96,7% tổng công suất, mức cao nhất kể từ tháng 12 do công suất lọc dầu ở vùng Vịnh tăng.
Giá dầu thô tăng sau tin tức này, với dầu thô kỳ hạn tăng 77 US cent lên 65,84 USD/thùng.
Dự trữ xăng tăng 3,3 triệu thùng so với giới phân tích dự kiến trong một thăm dò của Reuters tăng 188.000 thùng. Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi tăng 2,7 triệu thùng so với dự đoán giảm 164.000 thùng.
Nguồn: VITIC/Retuers