Dự trữ dầu thô tăng 5,5 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 19/4/2019, cao hơn nhiều so với dự đoán tăng 1,3 triệu thùng của các nhà phân tích trong một thăm dò của Reuters.
Ở mức 460 triệu thùng, dự trữ dầu thô là cao nhất kể từ tháng 10/2017 (không tính dự trữ chiến lược) nhưng ở mức trung bình 5 năm tại thời điểm này.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ tăng 877.000 thùng/ngày trong tuần trước lên 7,1 triệu thùng, tuần nhập khẩu nhiều nhất kể từ giữa tháng 2/2019.
Sản lượng dầu thô tăng 100.000 thùng, trở lại mức cao kỷ lục 12,2 triệu thùng/ngày.
Nguyên liệu cho hoạt động lọc dầu tăng 505.000 thùng/ngày, công suất lọc dầu tăng 2,4 điểm phần trăm lên 90,1%, cao nhất kể từ đầu tháng 2/2019.
Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, Chicago nói “hoạt động lọc dầu tăng là yếu tố hỗ trợ vì chúng tôi vẫn sẽ cần nhiều nguồn cung xăng dựa trên những con số nhu cầu mạnh chúng ta đang thấy”.
Dầu thô kỳ hạn giảm sau khi số liệu này được công bố. Dự trữ xăng giảm 2,1 triệu thùng, so với dự báo của giới phân tích giảm 1 triệu thùng, và thấp hơn 2% so với mức trung bình 5 năm tại thời điểm này.
John Kilduff, một đối tác tại Again Capital Management LLC nói “nhu cầu xăng vẫn mạnh, trước khi nhu cầu đạt cao điểm, và điều đó giúp giảm dự trữ xăng, bù cho một số áp lực giảm giá từ số liệu dầu thô”.
Dự trữ sản phẩm chưng cất - gồm dầu diesel và dầu sưởi - giảm 662.000 thùng so với dự đoán giảm 1,2 triệu thùng. Dự trữ tại Cushing, Oklahoma, kho cảng phân phối dầu WTI kỳ hạn tăng 463.000 thùng.
Nguồn: VITIC/reuters