Dự trữ dầu thô tăng 2,2 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 8/11, so với dự đoán của giới phân tích trong thăm dò của Reuters tăng 1,6 triệu thùng.
Sản lượng dầu thô tăng 200.000 thùng/ngày lên kỷ lục hàng tuần tại 12,8 triệu thùng/ngày.
Nhập khẩu dầu thô thương mại giảm 327.000 thùng/ngày xuống khoảng 5,8 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 2/1996. Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ giảm 589.000 thùng/ngày.
Dự trữ tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu thô WTI kỳ hạn của Mỹ giảm 1,2 triệu thùng, giảm lần đầu tiên sau 5 tuần tăng, sau khi đường ống Keystone dẫn dầu sang Canada bị buộc phải đóng cửa do tràn dầu.
Hoạt động lọc dầu tăng 155.000 thùng/ngày và công suất tăng 1,8 điểm phần trăm lên 87,8% tổng công suất.
Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu sưởi và dầu diesel, giảm 2,5 triệu thùng trong tuần này, so với dự đoán của giới phân tích trong một thăm dò của Reuters giảm 950.000 thùng.
Dự trữ xăng của Mỹ tăng sau 6 tuần giảm, tăng 1,9 triệu thùng so với dự đoán giảm 1,2 triệu thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters