Dự trữ dầu thô tăng 6 triệu thùng trong tuần trước (tính tới ngày 5/10/2018) so với dự đoán của giới phân tích tăng 2,6 triệu thùng. Sự gia tăng này một phần do dự trữ tại Cushing, Oklahoma điểm phân phối dầu WTI tăng 2,4 triệu thùng.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ giảm 1,4 triệu thùng/ngày trong tuần trước xuống 4,8 triệu thùng/ngày, thấp nhất kể từ năm 2001 khi EIA bắt đầu theo dõi số liệu này.
Dự trữ tăng đã gây ra việc bán ra gần đây trên thị trường dầu mỏ. Dầu thô giao sau của Mỹ giảm 2,5% xuống 71,26 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent mất 2,7% xuống 80,88 USD/thùng.
Hoạt động lọc dầu giảm 352.000 thùng/ngày. công suất lọc dầu giảm 1,6 điểm phần trăm xuống 88,8% tổng công suất, bởi hoạt động chậm lại ở Midwest.
Một vài nhà máy lọc dầu tại Midwest, gồm các cơ sở của BP Plc tại Whiting, Indiana và nhà máy của tập đoàn HollyFrontier tại El Dorado, Kansas hiện nay đang tiến hành bảo dưỡng.
Dự trữ xăng tăng 1 triệu thùng so với dự đoán trong thăm dò của Reuters giảm 42.000 thùng.
Xăng kỳ hạn giảm 3,2% xuống 1,9557 USD/gallon, một phần do sự gia tăng trong dự trữ tại Bờ Đông tăng lên 70,6 triệu thùng so với 58,2 triệu thùng trong cùng thời điểm này một năm trước.
Dự trữ sản phẩm chưng cất gồm dầu diesel và dầu đốt giảm 2,7 triệu thùng so với dự đoán giảm 2 triệu thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters