Dự trữ dầu thô tăng 6,3 triệu thùng trong tuần trước (tính tới ngày 19/10/2018), so với dự đoán của giới phân tích tăng 3,7 triệu thùng. Trong 5 tuần qua, dự trữ dầu thô tổng thể của Mỹ tăng lên 422 triệu thùng, không tính dự trữ chiến lược của nước này, khoảng 656 triệu thùng.
Dự trữ xăng giảm 4,8 triệu thùng, trái ngược dự đoán giảm 1,9 triệu thùng. Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu đốt cũng giảm 2,3 triệu thùng.
Giá dầu phục hồi sau khi bán tháo mạnh trong ngày 23/10/2018 bởi Saudi Arabia cho biết họ sẽ giữ thị trường này được cung cấp đủ. Dầu thô kỳ hạn cũng đang giảm song song với sự suy yếu trong các thị trường chứng khoán toàn cầu.
Hoạt động lọc dầu giảm 48.000 thùng/ngày. công suất lọc dầu tăng 0,4 điểm phần trăm nhưng công suất tổng thể vẫn giảm ở mức 89,2% tổng công suất, phần lớn do giảm công suất từ Bờ Đông và Bờ Tây, nơi hoạt động bảo dưỡng tiếp tục.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, kho cảng phân phối dầu WTI tăng 1,4 triệu thùng.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ giảm 335.000 thùng/ngày trong tuần trước.
Nguồn: VITIC/Reuters