Dự trữ dầu thô tăng 4,9 triệu thùng trong tuần trước so với dự đoán của giới phân tích tăng 2,9 triệu thùng. Tổng dự trữ là 446,91 triệu thùng, mức cao nhất kể từ tháng 12/2017. Đợt dự trữ dầu thô tăng 9 tuần liên tiếp gần nhất từ 6/1/2017 tới 3/3/2017.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu thô Mỹ giảm 116.00 thùng.
John Kilduff, một đối tác tại Again Capital Management, New York cho biết “báo cáo này theo chiều giảm giá ở nơi nào đó do dự trữ dầu thô tăng mạnh”. Tuy nhiên, ông cho biết dự trữ sản phẩm xăng dầu giảm và hoạt động lọc dầu tăng vọt có thể là dấu hiệu kết thúc chuỗi báo cáo theo xu hướng giá giảm gần đây. Ông nói “nhu cầu xăng vẫn mạnh và nó sẽ chỉ mạnh do chúng tôi bước vào mùa mua sắm nghỉ lễ”. Giá dầu thô đã ngay lập tức giảm sau báo cáo này nhưng sau đó quay lại tăng.
Hoạt động lọc dầu tăng 423.000 thùng/ngày, công suất lọc dầu tăng 2,6 điểm phần trăm lên 92,7% tổng công suất.
Dự trữ xăng giảm 1,3 triệu thùng xuống 225,32 triệu thùng, so với giới phân tích trong thăm dò của Reuters dự đoán giảm 198.000 thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2017. Tại Midwest, dự trữ xăng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2017.
Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi giảm 77.000 thùng, so với dự đoán giảm 2,8 triệu thùng. Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ tăng 183.000 thùng/ngày trong tuần trước.
Nguồn: VITIC/Reuters