Dự trữ dầu thô tăng 5,8 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 13/7, so với dự đoán của giới phân tích giảm 3,6 triệu thùng.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu WTI giảm 860.000 thùng.
Hoạt động lọc dầu giảm 413.000 thùng/ngày, công suất giảm 2,4 điểm phần trăm.
Dự trữ xăng giảm 3,2 triệu thùng so với giới phân tích dự đoán trong một thăm dò của Reuters giảm 44.000 thùng.
Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu đốt, giảm 371.000 thùng, so với dự đoán tăng 873.000 thùng.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ tăng 2,2 triệu thùng/ngày trong tuần trước.
Nguồn: VITIC/Reuters