Dự trữ dầu thô tăng 3,6 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 23/11/2018, so với dự đoán của giới phân tích tăng 769.000 thùng.
Sau khi giảm xuống mức thấp hai năm rưỡi trong tháng 9/2018, dự trữ dầu thô đã tăng 14% trong 10 tuần liên tiếp. Đó là chuỗi tăng dài nhất kể từ mùa thu năm 2015.
Gene McGillian, phó chủ tịch của công ty nghiên cứu thị trường Tradition Energy ở Stamford cho biết “báo cáo này không vẽ một bức tranh hỗ trợ cho thị trường”. “Tôi nghĩ hiện nay chúng tôi đã bổ sung hơn 50 triệu thùng vào dự trữ dầu thô của Mỹ trong 3 tháng qua”.
Hiện nay dự trữ ở mức 450 triệu thùng, mạnh nhất trong một năm, không tính dự trữ dầu chiến lược của Mỹ (SPR). Dự trữ SPR giảm 2 triệu thùng trong tuần trước, mặc dù không rõ liệu những thùng dầu này chuyển sang dự trữ thương mại hay được các nhà máy lọc dầu xử lý.
Dự trữ dầu thô tăng bất chấp sản lượng ổn định ở mức 11,7 triệu thùng/ngày.
Xuất khẩu dầu thô tăng 473.000 thùng/ngày lên 2,4 triệu thùng, nhưng điều đó được bù đắp nhiều hơn bởi sự gia tăng trong nhập khẩu dầu thô (tăng lên 8,2 triệu thùng/ngày). Kết quả nhập khẩu ròng dầu thô tăng 135.000 thùng/ngày.
Matt Smith, giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại ClipperData cho biết tuần nghỉ lễ Tạ Ơn có thể tạo ra số liệu hàng tồn kho bất thường.
Hoạt động lọc dầu tăng 698.000 thùng/ngày do công suất tăng 2,9 điểm phần trăm lên 95,6% của tổng công suất.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, kho cảng dầu thô WTI tăng 1,2 triệu thùng.
Dự trữ dầu thô, gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 2,6 triệu thùng, so với dự đoán giảm 857.000 thùng. Dầu diesel lưu huỳnh cực thấp của Mỹ đã giảm do tin tức này, giảm hơn 2%.
Dự trữ xăng giảm 764.000 thùng, so với dự đoán của giới phân tích trong thăm dò của Reuters tăng 640.000 thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters