Dự trữ dầu thô giảm 4,9 triệu thùng/ngày trong tuần tính tới ngày 29/11, so với dự đoán của giới phân tích giảm 1,7 triệu thùng.
Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu WTI kỳ hạn giảm 302.000 thùng.
Nguyên liệu cho lọc dầu tăng 464.000 thùng/ngày, công suất lọc dầu tăng 2,6 điểm phần trăm.
Dự trữ xăng tăng 3,4 triệu thùng, so với dự đoán của giới phân tích trong một thăm dò của Reuters tăng 1,8 triệu thùng/ngày.
Dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 3,1 triệu thùng, so với dự đoán tăng 1,1 triệu thùng.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ tăng 144.000 thùng/ngày trong tuần trước. Nhập khẩu dầu thô thương mại trung bình trong 4 tuần giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1992.
Nguồn: VITIC/Reuters