EIA đã giảm dự báo tăng trưởng sản lượng của họ xuống 400.000 thùng/ngày, đưa sản lượng của Mỹ xuống 9,25 triệu thùng/ngày. Tháng trước, họ dự kiến tăng 500.000 thùng/ngày thành 9,35 triệu thùng/ngày.
Theo báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn của EIA, sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm 2018 sẽ tăng nhiều hơn dự kiến trước đó, mặc dù số liệu tổng sản lượng là giảm do sự điều chỉnh trong năm 2017.
EIA dự báo sản lượng dầu thô năm 2018 sẽ tăng 590.000 thùng/ngày lên 9,84 triệu thùng/ngày. Tháng trước họ dự kiến năm 2018 tăng 560.000 thùng/ngày lên 9,91 triệu thùng/ngày.
Bão Harvey, đã vào Texas và một phần Louisiana cuối tháng 8, buộc một số nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu và các giàn khoan ngoài khơi phải đóng cửa khoảng 2 tuần trước và đóng cửa 1/4 công suất lọc dầu của Mỹ.
Giám đốc điều hành EIA, John Conti cho biết “các nhà giám sát lĩnh vực này sẽ phải vật lộn với tình trạng không rõ ràng về thời điểm trở lại hoạt động bình thường của cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng, gồm các nhà máy lọc dầu, trong vài tuần và vài tháng tới”.
Trong khi đó, cơ quan này dự báo rằng nhu cầu dầu mỏ của Mỹ năm 2017 có thể tăng 350.000 thùng/ngày so với 340.000 thùng/ngày trước đó. Năm 2018, nhu cầu dầu mỏ được dự kiến tăng 400.000 thùng/ngày so với 330.000 thùng/ngày trước đó.
Nguồn: VITIC/Reuters