Trong triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng, cơ quan này dự báo rằng sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng 780.000 thùng/ngày lên 10,02 triệu thùng/ngày vào năm 2018. Tháng trước họ đã dự báo sản lượng tăng 720.000 thùng/ngày so với năm nay đạt 9,95 triệu thùng/ngày.
Tuy nhiên, sản lượng sẽ chỉ vượt 10 triệu thùng/ngày trong quý 4/2018.
Dự báo sản lượng mạnh hơn do giá dầu toàn cầu đã vượt 65 USD/thùng vào ngày 12/12, mạnh nhất kể từ tháng 6/2015, bởi việc hạn chế nguồn cung tiếp tục từ OPEC và việc đóng cửa đường ống dẫn dầu Biển Bắc quan trọng.
Nhưng giới phân tích và các nhà kinh doanh cho biết sự gia tăng sản lượng của Mỹ có thể gây áp lực giảm tới giá trong năm tới, đặc biệt nếu nhu cầu không tăng.
EIA cũng dự báo rằng sản lượng dầu thô năm 2017 sẽ tăng 380.000 thùng/ngày từ 370.000 thùng/ngày trước đó. Cơ quan này bổ sung rằng nhu cầu dầu thô của Mỹ trong năm 2017 tăng 160.000 thùng/ngày, không đổi so với dự báo trước đó. Đối với năm 2018, tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ cũng không đổi ở mức 410.000 thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters