Sản lượng dầu đá phiến tại Mỹ tăng nhanh với sự cải thiện trong kỹ thuật khoan, thúc đẩy bởi sự phục hồi trong giá dầu quốc tế.
Sản lượng đã tăng nhanh hơn so với dự kiến của các cơ quan dự báo có thẩm quyền trong ngành năng lượng toàn cầu, khiến Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu mỏ lớn hơn nhà cung cấp hàng đầu của OPEC, Saudi Arabia.
Sản lượng dầu mỏ hàng tháng đã đánh bại kỷ lục sản lượng 47 năm trong tháng 11/2017, tăng lên 10,057 triệu thùng/ngày. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự kiến sản lượng dầu thô của Mỹ trong quý 4/2018 đạt trung bình 11,17 triệu thùng/ngày, tăng từ dự báo 11,04 triệu thùng/ngày trong tháng trước.
Tháng trước, EIA dự báo sản lượng của Mỹ sẽ đạt 11 triệu thùng/ngày sớm hơn một năm so với họ đã dự báo trước đó.
EIA dự báo năm 2019, sản lượng dầu thô tăng 570.000 thùng/ngày lên 11,27 triệu thùng/ngày.
Trong triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng, cơ quan này dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ trong cả năm sẽ tăng 1,38 triệu thùng/ngày lên 10,7 triệu thùng/ngày trong năm nay.
Điều đó sẽ vượt mức sản lượng trung bình kỷ lục 9,6 triệu thùng/ngày đạt được trong năm 1970.
Tháng trước EIA dự báo sản lượng năm nay tăng 1,26 triệu thùng/ngày lên 10,59 triệu thùng/ngày.
Các nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới kêu gọi các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ tham gia nỗ lực của họ giữ giá dầu toàn cầu quanh mức hiện nay tại một hội nghị ở Houston trong tuần này. Sản lượng của Mỹ ngày càng tăng làm xói mòn những nỗ lực kết thúc dư cung dầu mỏ toàn cầu của OPEC.
Trong khi đó, cơ quan này dự báo rằng nhu cầu dầu mỏ của Mỹ năm 2018 có thể tăng 470.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó tăng 450.000 thùng/ngày.
Năm 2019, nhu cầu dầu được dự kiến tăng 360.000 thùng/ngày so với 350.000 thùng/ngày dự báo trước đó.
Nguồn: VITIC/Reuters