Trong triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng, cơ quan này dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng 750.000 thùng/ngày lên 11,44 triệu thùng/ngày vào năm tới. Trong tháng trước, họ dự kiến sản lượng tăng 570.000 thùng/ngày so với năm trước lên 11,27 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó, EIA giảm nhẹ kỳ vọng tăng trưởng sản lượng dầu mỏ của Mỹ năm 2018, dự báo tăng 1,37 triệu thùng/ngày lên 10,69 triệu thùng/ngày, trước đó họ dự báo tăng 1,38 triệu thùng/ngày lên 10,7 triệu thùng/ngày.
Theo Linda Capuano lãnh đạo EIA, tăng trưởng sản lượng tiếp tục trong cả năm 2018 và 2019 phần lớn do hoạt động khoan tại khu vực Permian. Bà bổ sung rằng EIA dự báo giá dầu thô chuẩn toàn cầu sẽ tiếp tục đạt trung bình 63 USD/thùng trong năm nay và năm tới.
Tăng trưởng nhu cầu dầu của Mỹ năm 2019 có thể tăng 320.000 thùng/ngày so với 360.000 thùng/ngày dự báo trước đó. Trong năm 2018 họ dự báo nhu cầu tăng 500.000 thùng/ngày so với 470.000 thùng/ngày trước đó.
EIA cũng cho biết bất chấp giá xăng tăng, người Mỹ có thể sử dụng khoảng 9,6 triệu thùng/ngày trong mùa hè năm 2018, tăng 20.000 thùng/ngày so với trung bình kỷ lục trong mùa hè năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Reuters