Nhu cầu xăng của Mỹ tăng 0,9% hay 83.000 thùng/ngày thành 9,77 triệu thùng/ngày trong tháng 8 so với cùng tháng một năm trước. Mức này là cao thứ hai trong kỷ lục.
Đây là tháng tăng thứ 4 trong 5 tháng qua. Nhu cầu mạnh đến trước các cơn bão lịch sử trong năm nay.
Tổng thể, nhu cầu xăng của Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay tương đối ổn định so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn do sự yếu kém trong quý 1, nhưng nhu cầu có thể giảm trong những tháng tới do số liệu phát hành cho thấy nhu cầu sụt giảm từ một loạt cơn bão đã đổ bộ vào Mỹ.
Nhu cầu xăng của Mỹ chiếm 10% tổng tiêu thụ toàn cầu và đạt một mức cao kỷ lục trong năm ngoái, đã tăng hàng năm kể từ năm 2012.
Sản lượng dầu thô của Mỹ giảm nhẹ trong tháng này xuống 9,2 triệu thùng/ngày trong tháng 8 từ mức 9,23 triệu thùng/ngày trong tháng 7. Sản lượng ở trong phạm vi từ 9,07 triệu thùng/ngày đến 9,23 triệu thùng/ngày kể từ tháng 2.
Nhu cầu sản phẩm chưng cất của Mỹ vẫn mạnh, tăng 2,9% so với năm trước lên 3,99 triệu thùng/ngày trong tháng 8.
Tổng nhu cầu dầu mỏ giảm 0,6% so với năm trước hay 114.000 thùng/ngày xuống 20,16 triệu thùng/ngày trong tháng 8.
Số liệu đi lại bằng ô tô cho thấy số liệu mạnh, nhưng các chuyên gia cho biết hiệu quả nhiên liệu lớn hơn đã làm giảm nhu cầu xăng.
Những người lái xe Mỹ đã đi nhiều hơn 0,8% (tính theo mile) trong tháng 7 so với quãng đường họ đã đi cùng tháng một năm trước.
Nguồn: VITIC/Reuters