Sản xuất dầu thô dồi dào của Mỹ đang bị đẩy lùi để phản ứng với dư cung và nhu cầu thấp do đại dịch Covid-19.
Sản lượng dầu giảm tại hầu hết các bang và vùng biển liên bang tại Vịnh Mexico, nhưng tăng tại Texas, bang sản xuất lớn nhất. Sản lượng tại Texas tăng 1,2% lên 5,42 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2020.
Trong khi đó tổng sản lượng khí tự nhiên tại 48 tiểu bang của Mỹ tăng lần đầu tiên trong 4 tháng lên 105,41 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 3/2020 từ 105,21 bcfd trong tháng liền trước, so với mức cao kỷ lục một tháng 107,85 bcfd trong tháng 11/2019.
Tại Texas, bang sản xuất khí lớn nhất, sản lượng tăng 0,9% lên cao kỷ lục 29,85 bcfd trong tháng 3/2020 từ 29,59 bcfd trong tháng trước đó.
Tại Pennsylvania, bang sản xuất khí lớn thứ hai, sản lượng giảm 0,6% xuống 19,68 bcfd trong tháng 3/2020. Sản lượng cao lịch sử của bang này là 19,92 bcfd trong tháng 11/2019.
 

Nguồn: VITIC/Reuters