Tăng trưởng trong sản lượng của Mỹ đến do thị trường dầu đang bị áp lực liệu việc cắt giảm sản lượng từ các quốc gia đang sản xuất sẽ đủ để giảm dư cung đã kéo dài trong hơn hai năm qua.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết trong báo cáo hàng tháng rằng, sản lượng dầu thô của Mỹ tăng 105.000 thùng/ngày trong tháng 11 thành 8,904 triệu thùng/ngày so với mức đã điều chỉnh 8,799 triệu thùng/ngày trong tháng 10.
Sản lượng dầu mỏ tại vịnh Mexico Mỹ tăng 90.000 thùng/ngày trong tháng 11, và sản lượng tại Texas tăng 20.000 thùng/ngày. Sản lượng tại Bắc Dakota giảm 7.000 thùng/ngày.
Các báo cáo giàn khoan hàng tuần từ công ty Baker Hughes cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ tiếp tục tăng kể từ đó. Số lượng các giàn khoan dầu hoạt động tăng 12 giàn trogn 13 tuần qua.
Một khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng dầu mỏ của OPEC có thể giảm hơn 1 triệu thùng mỗi ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters