Sản lượng tháng 1 được dự báo tăng 94.000 thùng/ngày thành 6,41 triệu thùng/ngày theo báo cáo năng suất khoan hàng tháng của EIA.
Dự báo tăng trưởng cao hơn sau khi EIA cho biết trong triển vọng ngắn hạn hàng tháng của mình rằng tổng sản lượng dầu mỏ gồm sản lượng dầu phi đá phiến sẽ tăng 780.000 thùng/ngày so với năm trước đạt kỷ lục 10,02 triệu thùng/ngày trong năm 2018.
Khu vực đá phiến Eagle Ford của Texas, sản lượng được dự kiến tăng 4.100 thùng/ngày thành 1,24 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 5/2016. Trong khi đó, sản lượng từ Bakken tại Bắc Dakota có thể tăng 9.300 thùng/ngày thành 1,18 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 11/2015.
Sản lượng tại Permian được dự báo tăng 68.000 thùng/ngày thành 2,79 triệu thùng/ngày, mức kỷ lục mới. Trong khi, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ được dự báo tăng 0,76 tỷ feet khối mỗi ngày đạt kỷ lục 63 tỷ feet khối trong tháng 1. Đây sẽ là tháng tăng thứ 10 liên tiếp.
Sự gia tăng nhiều nhất được dự báo tại khu vực Appalachia, gồm mỏ đá phiến Marcellus và Utica và Permian.
Sản lượng tại Appalachia có thể tăng 0,35 tỷ feet khối thành 26,4 tỷ feet khối, tăng tháng thứ 10 liên tiếp. Tại Permian, sản lượng được dự báo tăng 0,19 tỷ feet khối thành 9,6 tỷ feet khối, tăng tháng thứ 12 liên tiếp.
Nguồn: VITIC/Reuters